Fastlæggelse, gennemførelse og tilsyn med ledelsesordninger

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har tilrettelagt en governance struktur, som gør det muligt at gennemføre og føre tilsyn med virksomhedens ledelsesordninger og som sikrer en effektiv og forsigtig ledelse af virksomheden.

Med henblik på opfyldelse af lovgivningskrav, herunder ledelsesbekendtgørelse mv. har virksomheden fastsat en række forretningsordener, instrukser, politikker og retningslinier, som er godkendt af bestyrelsen. Relevante instrukser, politikker og retningslinier er tilgængelige for medarbejderne.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Direktionen er ansvarlig for den daglige drift, hvilket er nærmere beskrevet i instruks fra bestyrelsen til direktionen.

Håndtering af interessekonflikter er beskrevet i en særlig instruks og der er iværksat tiltag med henblik på imødegåelse af potentielle interessekonflikter, herunder særlige regler for medarbejderes eksterne aktiviteter og adgang til- og behandling af kundeoplysninger.

Organisationen er opbygget således, at der er funktions- og opgave adskillelse med henblik på at sikre, at enkelte medarbejdere ikke kan omgå systemet og udføre funktioner, som de ikke er berettiget til eller har de fornødne kompetencer til. Dermed sker også en kontrol af handelsordrer indlagt i systemet, da forskellige personer håndterer de forskellige led af handelsflowet. Adgang til systemet er begrænset via brugerprofiler, ligesom den enkelte medarbejders rolle er beskrevet via stillingsbeskrivelser.

Hver enkelt funktion har en ansvarlig leder, som medarbejderne referer til.

Der sker en løbende revision af relevante arbejdsbeskrivelser og minimum en gang om året. Tilsvarende er der en årlig revision af kontroller og en årlig IT-revision.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Skandia Assset Management eller vores løsninger, så kontakt vores fagspecialister.

> Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Ønsker du løbende at modtage nyheder om investeringer, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

> Gå til tilmelding

Seneste nyhed

AP Pensions køb af Skandia i Danmark er nu endeligt på plads

Læs mere her

Få pension hos Skandia

Skal dine medarbejdere også have gavn af Skandias gode afkast, så få en pensionsordning hos Skandia.

> Gå til Skandia.dk