Aflønningsstruktur

Der er for Skandia koncernen i Danmark fastsat en overordnet lønpolitik.

Lønpolitikken skal sikre, at principperne for tildeling af variabel løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Samtidig ønsker Skandia at tiltrække, fastholde og motivere medarbejderne. Lønpolitikken er særlig rettet mod personer, der kan påvirke virksomhedens risikoprofil, herunder bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på risikoprofilen.  Medarbejdere i kontrolfunktioner er også omfattet.

Aflønningspolitikken skal bruges som et aktivt redskab i virksomhedens strategiske ledelse og honorere medarbejderens kvalifikationer og funktioner.

Hovedprincipper:

• Der stilles krav om en passende balance mellem fast og variabel løn
• Den faste løndel skal udgøre en så høj andel af den faste løn, at det er muligt at have en fleksibel lønpolitik for den variable del
• Variabel løn fastsættes generelt på grundlag af kombination af modtagers egne resultater, herunder også hensyn til ikke- økonomiske kriterier såsom overholdelse af interne regler mv., samt resultater i modtagers afdeling og Skandias resultater

Lønnen kan være sammensat af følgende dele:

Månedlig løn, Bonus, provision, pension- og forsikringer og andre fordele (fri bil, sundhedsforsikring etc.)

Bestyrelse og direktion aflønnes med et fast honorar. Der anvendes ikke bonusprogram i relation til aflønning af direktionen

Kontakt os

Har du spørgsmål til Skandia Assset Management eller vores løsninger, så kontakt vores fagspecialister.

> Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Ønsker du løbende at modtage nyheder om investeringer, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

> Gå til tilmelding

Seneste nyhed

AP Pensions køb af Skandia i Danmark er nu endeligt på plads

Læs mere her

Få pension hos Skandia

Skal dine medarbejdere også have gavn af Skandias gode afkast, så få en pensionsordning hos Skandia.

> Gå til Skandia.dk